De tre böckerna, 2016
Tid, minne, representation – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar (www.histcon.se).

De tjugosju forskarna har samlats två gånger per termin under sex år för seminarier och internat med presentationer och diskussioner, som allt har spelats in och transkriberats. Av det materialet har jag gjort tre böcker.

Den svarta boken innehåller transkriberingarna av samtliga seminarier.

Den röda boken innehåller allt material nedbrutet i ord och uttryck i alfabetisk ordning.

Den bruna boken är gjord tillsammans med Tom Silkeberg, boken följer den ursprungliga texten men utesluter all text förutom frågetecknen ? det som står inom parantes ( ) samt det som står inom klammer [ ] som allt är markeringar av när transkriberaren inte har kunnat uppfatta eller återskapa det ursprungliga sammanhanget eller när ofrivilliga ljud stört upptagningen.

30 x 22 x 7,5 cm
© Mikael Lundberg