Entropiserie i 41 steg, Gävle Högskola, Kungsbäck, 1995
222,5 x 1780 cm, uppdelat på 41 st, var och en 222,5 x 27,8 cm.
6 mm säkerhetsglas, slagmetall, oljefärg.

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | work description |
© Mikael Lundberg