Johannesburg, 2014
  Video 14:44 min
 

Tid, minne, representation – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar (www.histcon.se).

Under hösten 2014 genomförde forskargruppen en tio dagars resa till Johannesburg för ett symposium organiserat tillsammans med forskningsinstitutet WiSER, vid University of the Witwatersrand på temat ”Is History History?”.

Jag blev inbjuden att följa och kommentera deras verksamhet ur ett konstnärligt perspektiv. Resultatet är en femton minuters film från resan.

Filmen är ett tillstånd, där man befinner sig i en komplex situation av icke kronologiska tankar och intryck, samtidigt med olika prioriteringar i en hjärna på resa, i flera dimensioner parallellt som ligger osynkroniserade, men som beskriver samma händelse. Allt material som filmen gjorts av redovisas också i filmen. Den bygger därmed samman flera skikt av tid, däribland:

1. Tiden – timern

2. Allt filmmaterial från resan samlas i en liten komprimerad bildruta, ibland dubbelexponerat likt ett tunt mönster över hela bildytan.

3. Allt ljudmaterial ligger som en komprimerad dov ljudfond genom hela filmen.

4. Det röda textmontaget är citat från de olika presentationerna.

5. Den svarta bildrutan är transkriberingarna från de nio föregående internaten.

© Mikael Lundberg