Chalmers har sedan i höstas inrättat en unik utbildning
för en teknisk högskola
- en utbildning för konstnärer som vill lära sig mer om matte, programmering och natur-vetenskap. Mikael van Reis kikade närmare på företeelsen.

Ordet "teknik" kommer ursprungligen från det grekiska ordet tekhne som betyder konst och konstskicklighet. På så vis har den tekniska vetenskapen - naturvetenskaperna - och konsten som humanistiskt uttryck åtminstone etymologin gemensam! Något som Martin Heidegger gjorde en poäng av i en berömd artikel. Exempel finns ju många långt efter grekerna och långt före Heidegger. Det stora exemplet brukar vara Leonardo da Vinci som var lika mycket uppfinnare av ny teknik som målare av Nattvarden. Ser man sedan till de många förbindelserna mellan musik och matematik förstår man sammanhanget.
Annars är det den stora artskillnaden mellan naturvetenskap och humaniora som brukar hävdas, en konsekvens av vetenskapernas utveckling sedan 1800-talet. Med C S Lewis begrepp brukar det talas om "de två kulturerna" där den ena förklarar naturvetenskapligt och den andra förstår humanistiskt.
I dag är den uppdelningen rejält ifrågasatt. Det finns flera skäl till det. Dels fordras i dag mycket mer mångsidiga kunskaper av studenter än en enda facklig inriktning. Dels har det vuxit upp en digital kultur de senaste decennierna - de flesta är datoranvändare - som förskjuter skillnaderna mellan teknik och humanism. Den extremt avancerade tekniken har blivit var mans vardagsredskap. För konstnärer är givetvis detta helheter och sammanhang som är mycket lockande att ge sig in i och gestalta. Ett terra incognita. Inte bara för konstnärer, utan också för vetenskapligt utbildade personer som söker kreativitetens källor.
I själva verket odlas nu denna passage i ett samarbete mellan IT-universitetet i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. Sedan i höstas finns en "art and technology"-utbildning. "Artech" är en påbyggnadsutbildning (ett så kallat Masters program) som har sin upprinnelse i en äldre verksamhet på Chalmers avdelning för Innovativ Design. Det är där som jag träffar Mats Nordahl som är doktor i teoretisk fysik och utbildningsansvarig och konstnären Mikael Lundberg som sedan några år är "artist in residence", ungefär som på angloamerikanska universitet där en författare ofta är ansluten till utbildningen. Här finns också Peter Ullmark som är arkitekturprofessor och huvudansvarig för verksamheten vid Innovativ Design.
- Detta är en strategisk stiftelsesatsning, säger han. Vi startade 1999. Idén var satsning på design i vidare mening. Att bygga artefakter, nyttiga eller mer konstnärliga produkter. Tanken var att koppla samman konstnärlig kunskap och tekniskt vetenskaplig kunskap. Här finns en rad grupper som arbetar med olika uppgifter. När det gäller våra robotar ligger det på en ganska grundläggande forskningsnivå. Presumtivt finns det nytta i intelligenta, rörliga apparater. I andra ändan av skalan sysslar vi med bussystem för större städer i Brasilien. Vår verksamhet sträcker sig alltså från stora produktsystem till konstnärliga projekt.
- Idén med denna miljön är att skapa möjliga möten mellan avancerad teknisk kunskap och konstnärlig förmåga. Under 1999 skapade vi bland annat en sajt på nätet med en encyklopedi för begreppet TID. Ljuskuben vid Stora teatern kom till då. Mikael Lundberg anslöts till verksamheten för att arbeta med sina projekt, men också tonsättaren Palle Dahlstedt som även är doktorand här. Det speciella med Mikael Lundberg är att han är här på heltid sedan tre år och kan jobba med vad han vill.
Det faller sig naturligt att välja en konstnär som just Mikael Lundberg, tänker jag. Om någon svensk konstnär i dag ägnat sig åt vetenskapliga tankefält är det han. Tid, slump, nedbrytningsprocesser är några av hans teman och genom åren har vi kunnat följa det i en rad verk. I Göteborg på Röda sten och i Konsthallen. Det var där på Götaplatsen som han tillsammans med Palle Dahlstedt skapad en trettonsekunders kompaktversion av Hamlet som startade varje hel timme dygnet runt under en vecka. Ett kulturutrop över Götaplatsen och med oerhört tät struktur. Annars har Mikael Lundberg gärna arbetat med material som glas, aluminium och nu senast reflexduk.
Att det inte handlar om någon bortommänsklig vetenskapsvärld förstår man snart. För Mikael Lundberg är utgångspunkten livstid och kropp, det är hans existentiella parametrar. Jag tänker på hans väldiga svarta bitumenkub på dryga tre ton som först är kubisk med efter en tid långsamt sjunker samman till en flat asfaltklump. Den skapar en mäktig bild för hur materiens form jämnas ut i entropi. Också min kropp är en sorts kolväteklump utan returbiljett till ursprunget.
Sedan finns hans språkgenerator som ur svenskan och med vissa regler simulerar en slags ur- och spöksvenska vars resultat är fascinerande. Sedan hans två digitala kronografer. Lifetimer som räknar ner konstnärens statistiskt beräknade återstående livslängd i sekunder. Alla är vi Lifetimers. Vi "gör livstid". Det verket tillkom 1995. År 2000 skapade han ett liknande räkneverk: Förslag till en ny tidräkning. En digitalklocka som med en slumpgenerator räknar från noll och uppåt. Den startades med en knapptryckning på det nya millenniets första sekund av konstnärens son.
Det är två olika sätt att mäta tid. Den första bygger på ett genomsnitt och en lineär utveckling. Den andra är ickelineär - tideräkningen är kaotisk, slumpmässig. Men finns verkligen slumpen? Bildar den inte till sist väl vackra mönstrer, säger Mikael Lundberg till mig lite illmarigt?
När jag med Hamlet i tankarna kallar hans konst för en melankolisk vetenskap, vill han dock inte riktigt känna igen sig som ängeln på Dürers Melancholia II. Men finns det inte, fortsätter jag, sedan en motsättning mellan den vetenskapliga kunskapens opersonlighet och konstens personliga signatur.
Mikael Lundberg: Det är en dualistisk uppdelning som jag inte riktigt tror på. Ta intuitionen, det är också väldigt viktig för vetenskapsmän.
Jag ser förstås sambanden mellan konst och arkitektur, men hur ser steget ut från Mats fysikervärld till Mikaels idéer? Vad lär du dig Mats?
Mats Nordahl: Det är frågan om parallella processer. Även om formen för resultatet presenteras på olika vis är förloppen snarlika. Vetenskap i sig är ju en kreativ process. När vi talade häromdagen om detta kom vi fram till att när man bedriver teori och vetenskap är det mer av en "explorativ" verksamhet. Man testar galna idéer mer rent av, än när man sysslar med konstnärlig verksamhet. Men man har samma inställning till det oförutsägbara.
Peter Ullmark: Det handlar också om varseblivning, hur man kan se på olika vis. Hur seendet ökar förståelsen och konstnären kan kommunicera ett annat sätt att varsebli som bästa fall kan förändra bilden av omvärlden.
Mats Nordahl: Mikael kommer ofta in på tankegångar och begrepp som har med teoretisk fysik att göra. Ibland fungerar det mycket slående som när det gäller tidsskalor. Han gör oss uppmärksam på att vår omvärld inte alls är så statisk som vi föreställer oss utan att det finns olika processer, tidsskalor som är längre än dem vi egentligen tänker på. Det händer saker också om hundra år, tusen år, miljoner år.
- Det Mikael gör kan kopplas till fysik, men sedan finns det ju många konstnärer som arbetar i närheten av teknisk vetenskap, som ägnar sig åt att skapa föremål. Många arbetar med datorer, men där begränsas fantasin av färdiga program. Jag vill försöka hjälpa konstnärer att använda teknik på ett djupare sätt. Att lära sig att använda uttrycksmedlen på riktigt, utan begränsningar.
Nu har alltså en utbildning startats för blivande konstnärer med tekniska intressen. Vilka är frågorna? Tja, kanske dessa: Hur generera dikter baserat på textinnehållet från en miljon webbsidor? Hur bygga robotskulpturer som förföljer galleribesökare? Hur skapa musik som varierar med vädret? Hur visualisera ett upphetsat nervsystem i närbild? Hur göra installationer som kommenterar skeptiska åskådare?
Det är åtminstone några frågor för en mastersutbildning som Artech. Vi åker ut till Hisingen och 141:an i Lundbyhamnen. Här låg under många decennier Götaverkens motorverkstad. I taket sitter den gamla traversen med bärkraft på 15 ton kvar, men verksamheten är nu helt annan. Och mycket tyst. Strax under sitter sex yngre män i två soffor och spanar stint in i varsin portföljdator. Ett lågmält samtal hörs. Tre uppspända polartält finns där också. Någon tältar kanske här. Tydligare kan inte steget tas från industrialismens slamrande till de digitala nätverkens ljudlöshet.
Det är alltså här som "Art and technology" huserar efter en trög start i höstas (huset var inte färdigt när utbildningen började). Under två år skall studenter lära sig de tekniska redskapen för att sedan kunna genomföra egna konstnärliga projekt. Några svenska studenter finns, men merparten kommer från andra delar av jorden - USA, Venezuela, Canada, Colombia, Mexiko, Japan, Ryssland, Grekland, Italien ... sammanlagt finns här femton nationaliteter samlade med ett ganska stort åldersspann.
Jag frågar Mats vad de nu får lära sig.
- De får lära sig baskunskaper. Som att skriva egna datorprogram, att lära sig en hel del matte - algoritmer och sånt - och att lära sig tänka på nytt vis. Vad behövs exempelvis för att skapa en interaktiv installation, vad krävs för att realisera en konstnärlig idé? Men det gäller samtidigt att komma bort från det enkelt instrumentella i teknikkunskapen. Vissa tekniker är förföriskt lätta, som video, men att programmera innebär motstånd. Det är viktigt med sådana trösklar, med en viss mental tröghet i skapandet.
Hittar vi liknande utbildningar på andra håll i världen?
- Egentligen inte, det finns något liknande i Barcelona, men annars har andra teknik- och konstutbildningar inte samma bestämt konstnärliga profilering som vi har, de handlar mer om multimedia. Därför är vi så internationellt sammansatta. Vi gick ut med en reklamkampanj för utbildningen på internet, men sedan har vi också haft god hjälp av svenska ambassader. Vi har exempelvis några colombianska studenter.
- De kommer i regel från välutbildade miljöer och är vana vid internationell rörlighet. De flesta talar engelska och har hög utbildning innan de kommer till oss. Vad som är intressant är att många har utbildning i teater och cirkus, de har sysslat med olika sorters performance. Det hade vi inte riktigt väntat oss.
Betyder det att de genast kan få arbeta med sina idéer?
- Nej, vi har starka idéer om vad de först skall lära sig. Vi styr dem starkt! Detta är en utbildning med 80 betygspoäng och vi har en grundläggande idé om hur den skall se ut. De skall lära sig nya verktyg, nya sätt att tänka, men efterhand stöttar vi dem i deras egna projekt. Allt börjar i en kollektiv verksamhet och efterhand kan varje individ följa sin egen väg. Vissa hade förväntningar som vi inte kan infria, men man måste se detta som den pionjärverksamhet den är.
Vi tar en promenad genom de olika konstnärliga laboratorierna. En flicka har tecknat tavlan full med programspråk. Hon har föresatt sig att bygga en sexbent spindel. En robot alltså. Vid ett bord sitter Dylan Tinlun Chan från Hong-kong och Panagoitis Mihalatos från Aten. De läser Walter Benjamins essäer om konst respektive Adornos kritik av kulturindustrin. Gamla klassiker i nya händer, tänker jag som inte ens visste vad en dator var när jag själv läste dem en gång.
Dylan har arbetat mycket med avancerad datoranimering, medan Panagoitis har en arkitektutbildning i ryggsäcken. Hans intresse rör det offentliga rummets alla "icke-platser". De platser där vi står och väntar eller bara transporterar oss. Hur kan man med konstnärlig verksamhet göra dessa platser mer sociala, det intresserar honom primärt.
Ordet för konst och teknik - tekhne - har på alla vis ändrat innebörd sedan de gamla grekerna satte det i rörelse - och samtidigt är det som om det nu kommit tillbaka till sin gamla historiska rot. Men nu i en konstvärld som snabbt reser genom den större världen med några diskreta klick med datormusen.

Mikael van Reis
17 februari 2003 Göteborgs Posten

© Mikael Lundberg
Buying a Audemars replica watches uk is similar to buying pirated copies of CDs or DVDs or downloading music from illegal sites on the internet. Another fact is that the real rolex replica sale are not supposed to provide to everyone. They have a slot market and tend to keep it that way. breitling replica sale are not mass manufactured or integrate high grade raw materials resulting in making masterpieces. In case of rolex replica uk are very high cost as for well designed and built to provide the highest level of quality and services. The cost is considered a factor. replica watches sale cannot achieve the same level of craftsmanship as the originals brand watches. If your heart yearn own a rolex replica sale or at least a replica and you are comfortable with the issues of copyright, so this means buyers beware when you are going in for a replica.