I mörkret mellan öga och blick

Mikael Lundbergs verk The Mirror Between Us (2002-2005) omfattar fyrtio fotografiska bilder i samma format, varav de flesta är liggande och några stående. Bilderna är tagna med teleo bjektiv. Två komponenter återkommer genom hela sviten. Ett mer eller mindre ljusfyllt plan i form av en utsparning, kvadratisk eller skev, kontrasterar mot ett plan som skiftar från skugga till kompakt mörker. Vertikala och horisontella band klyver det ljusa planet i delar, ibland med en effekt av brutal överkorsning. Ibland har banden istället effekt av kamouflage; en genombruten skärm av tunna mörka stråk förvanskar snarare än döljer det belysta rummets inslag av föremål och figurer. Bildens mening uppstår i motsättningen mellan den ljusa utsparningen och det mörka planet.
Det är som om ögat automatiskt söker sig till inslagen av ljusa ytor med otydligt flackande effekter och ibland mer distinkta detaljer. Vid en närmare granskning framträder dessa detaljer och låter sig identifieras som en lampa, en tavla, ett par ljusstakar, bladverk, blommor i en vas, en spishäll, knivar i rad på väggen. En stege, och där intill konturen av en flicka som tycks måla väggen i sitt rum. Där,
en man som vänder sin kompakta kropp som i avvaktande tilltal till någon som sitter helt
nära. En annan bild: en ensam pojke vars ljusa kortklippta nacke reflekteras i spegeln på väggen. Spelar han tv-spel, följer han akvarie- fiskarnas upprepningsmönster? Figurerna som efterhand blir synliga ägnar sig åt vardagliga stillsamheter, sådant som man gör när man är hemma och helt privat: kolla kylskåpet, prata i telefon, steka korv, amma, supa, diska glas med gula gummihandskar, zappa, kyssas.
Med dessa glimtar av trivialt igenkännbara situationer väcker bilderna ett ekorum av associationer till andra bilder: målade bilder, filmbilder, bilder i litteraturen. Bildskapare från så olika sammanhang som 20-talets borgerligt ”nysakliga” måleri (Arvid Fougstedt och andra konstnärer i porträttgenren), 30- talets storstadsmiljö i ödsliga utsnitt (Edward Hopper), 50-talets historier om gåtor som utspelas i fönster mot gården (Hitchcock), men också 1650-talets meditativa interiörer som berättar om en ung kvinna och ett brev, en ung kvinna och en blick, en ung kvinna och en klang av magiskt blått (Jan Vermeer van Delft). Jag tycker mig se fragment av berättelser om människor med funktion av emotionella stämgafflar, skapade av Hjalmar Söderberg, Katherine Mansfield, Jean Luc Godard, Wong Kar Wai …
Men bildsvitens mörker förvirrar och stör. Det verkar omöjligt att inte förbinda mörkret med ett obestämt hot. Varför väljer fotografen att inte enbart fokusera på bildernas föreställande inslag? Därför att mörkret markerar och mäter ut fotografens och fönstertittarens dolda rum.
The Mirror Between Us får mig ta fram Lacans tankar om ögat (subjektets position) och blicken (det perspektiv från alla håll som placerar subjektet som objekt). ”Det som är ljus betraktar mig, och tack vare detta ljus målas någonting djupt inne i mitt öga – någonting som inte enbart är en konstruerad
relation, ett objekt av det slag som upptar filosofen – utan någonting som är ett intryck, som utstrål-ningen från en yta vars avstånd till mig inte är på förhand definierat. Detta någonting placerar mig inför ett fält, vars tvetydiga och skiftande djup jag på intet sätt bemästrar. Det är snarare detta fält som fångar mig, som ständigt anropar mig, och som gör landskapet till någonting annat än ett perspektiv, någonting annat än det jag har kallat en tavla.”¹
Det ”ljus” som i denna bildsvit ”betraktar” fotografen ser honom inte. Inte enbart därför att han står på distans och i mörker, utan därför att ”ljuset”, det vill säga de människor och ting som motsvarar ut-gångs punkten för det synfält som vidgas i riktning mot honom, överhuvudtaget inte känner till hans existens. För ”blicken” är han inte ens en prick i mörkret; för hans öga är ljuset och ”blicken” detsamma
som utstrålningen från bilden av dessa andra vilkas funktion är att anropa och livnära hans fanti-serande. I mörkret mellan öga och blick tar berättelsen form. Inte minst till detta behöver han, och vi, ”de andra”.

Nina Weibull

1. Jacques Lacan, Le Séminaire Livre XI, Les Quatres Concepts Fondamentaux De La Psychanalyse, utg Jacques- Alain Miller, Paris: Éditions du Seuil, 1973, s 89 (min övers)

DIVAN 3-4, 2005

© Mikael Lundberg