Entropins tillväxt visar sig överallt.  All materia befinner sig i en process av förfall; byggnader blir ruiner, vi åldras, frukter ruttnar osv.  Det kan gälla för hela universum eftersom universum kanske är ett slutet system.  En värmedöd där stjärnor slocknar och materien sprids ut i rymden.  Här finns ett samband mellan mikrovärlden och vår mänskliga erfarenhetsvärld, t ex hur svårt det är att hålla saker och ting prydliga och organiserade.  Vår känsla av vanmakt är en följd av den stadigt ökande entropin .  Dessutom är det så, att där något slags organisation uppstår (en organism föds eller att någon bokstavsordnar böckerna i bokhyllan) så ökar entropin i högre grad i omgivningen.  Varje skapad organisation har som bieffekt större oordning.  Lagen om entropins tillväxt ger åt tiden en pil, den skiljer sdet förflutna från framtiden; tiden blir enkelriktad.  Om en rutten frukt blir färsk igen skulle det innebära att tiden reverserats.
Inom fysiken är det en grundläggande statistisk lag och den följer av att en välorganiseras fördelning är mindre sannolik än en oorganiserad.

© Mikael Lundberg