Galleri Flach
Mikael Lundberg
Världen är allt som fallet

16/11 – 16/12 2017
  I utställningen Världen är allt som är fallet kan vi följa flera teman som har varit framträdande i Mikael Lundbergs konstnärskap under många år. Det är ett konstnärskap som i hög grad präglats av forskning i konstnärlig mening; om hur tid och rörelser passerar, hur minnen förändras och fortsätter att inverka, om form och representation av tankens, kroppens och skriftens handling. Utställningen omfattar en rik mängd arbeten i olika uttryck; film, skulptur, fotografi och som var och ett skildrar ett eget sammanhang, en egen komprimerad rymd. Som en röd tråd vävs verken samman genom idén om tid som pågår, tankar som formas och samtidigt saktar in i form av minnen som förtingligas.

Ett centralt arbete i utställningen är filmen ”Johannesburg”, som tillkom i samband med forskningsprojektet ”Tid, minne och representation” vid Södertörns Högskola. Under en resa till Johannesburg filmar Mikael Lundberg deltagarna, samtalen, besöken och förflyttningar mellan olika platser. Vardagliga händelser blandas med brutala bilder. Filmen är ett slags komprimerat kollage av resans tillstånd och mötet med en verklighet som på en gång är nära och ligger långt bort.

I videon ”Kvinna på taket” är det kravaller i samband med en rasistisk demonstration i Stockholm som står i fokus. En kvinna utsätter sig för livsfara på hög höjd som en protest mot demonstranterna. En polis griper in för att arrestera henne, och ett skeende tar vid där samspelet mellan två människor i en utsatt situationen balanserar på en skör gräns.

I flera av Mikael Lundbergs arbeten är ordens och skriftens språk, makt och gränser ett närvarande tema. Texter transkriberas, omvandlas till oläsliga tecken eller slutligen endast till de tomrum som uppstår mellan orden. Att närma sig Mikael Lundbergs konstnärskap är att betrakta det som uppstår i detta (tom)rum mellan orden, i det outsagda och under den tid som förflyter från en sekund till en annan, från en punkt till nästa.

Mikael Lundberg visar samtidigt utställningen ”Spår av ett pågående minne” på Liljevalchs konsthall i Stockholm. I den kan vi på ett fascinerande sätt följa rörelsemönstren kring Slussen under ett års tid, inspelade med en videokamera, högt upp placerad i Katarinahissen. Utställningen pågår till och med 10 december 2017.
För mer information: http://www.liljevalchs.se/utstallningar/spar-av-ett-pagaende-minne/.

Eva-Lotta Holm Flach
© Mikael Lundberg