Något om Mikael Lundberg och hans konst
”Inom konsten har de traditionella arbetssätten inom måleri och skulptur länge utgjort begränsningar. Med digital teknik, ofta i kombination med andra nya tekniker har handlingsrummet expanderat påtagligt. Olika media kan på så sätt kombineras på tidigare helt oprövade sätt. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara den historiska konstnärliga erfarenheten.”
Mikael Lundberg

En text om Mikael Lundbergs konstnärskap kan bli mycket lång och inrymma långa utvikningar i konstens, filosofins, litteraturens, religionens, medmänsklighetens och det egna jagets världar. Denna text syftar till att ge en introduktion, måhända subjektiv, i ett spännande konstnärskap och lämna till den mer vetgirige att på egen hand utforska djupet, bredden och ytterligare dimensioner i Mikael Lundbergs konst.

Teman och ting som återkommer i Lundbergs konst är tid, jaget, varat, minnet, slumpen, böcker, ord. Tid. Det kan handla om ögonblick likaväl som evigheten. Hans konst tar tid både att skapa och för oss betraktare att begrunda. För nyckeln till Lundbergs konst ligger just i att låta det ta tid. Vi inbjuds att ta del av och studera Mikaels tankar och idéer om tiden, slumpen, minnen och vilka avtryck och spår vi lämnar efter oss, för att sedan fundera över oss själva. Några givna svar finns sällan av den enkla anledningen att svaret blir unikt och eget för varje betraktare. Hans konst rör sig fritt i ett gränsland mellan konst, filosofi, vetenskap.

Det börjar med en idé eller tanke eller rent av en fråga. Hur det färdiga verket kommer att se ut är oftast inte klart när idén tagit sin form. Materialen varierar beroende på vilken gestaltning som gör idén mest rättvisa. Många verk är dessutom tekniskt avancerade vilket kräver olika material och lösningar. För att använda konstnärens egna ord: ”Med digital teknik, ofta i kombination med andra nya tekniker har handlingsrummet expanderat påtagligt.”

Under sin långa konstnärliga bana har Mikael Lundberg tagit hjälp av och samarbetat med skarpa tekniker, ingenjörer, religionshistoriker, poeter och författare, litteraturvetare, fysiker, statistiker och skickliga hantverkare. Under några år, 1999-2003, var Mikael Lundberg artist-in-residence inom programmet Innovativ Design på Chalmers tekniska högskola. Där fanns spetskompetens som hjälpte honom att realisera och gestalta flera verk. Idéer/verk som krävt tekniskt avancerad utrustning i kombination med estetisk gestaltning tillkom under den här perioden. Lifetimer och Lifeline är två exempel som jag återkommer till nedan.

Hur bevaras tid? Kunskap? Det flyktiga? Något exakt svar finns inte men dessa faktorer är ständigt återkommande ämnen i Mikael Lundbergs konst. Ett sätt kan vara att som Mikael låta åtta av varandra oberoende personer, var och en expert inom sitt område, svara på frågan vilka fem böcker de anser vara de viktigaste i Världslitteraturen. De 75 titlar som fick två eller fler röster köpte Mikael in och konserverade i boxar fyllda med olivolja. Ett högt, tungt och vackert glasskåp med ramverk i svartmålad metall hyser nu denna, förvisso subjektiva, kanon. Verket heter ”Texterna” och finns idag i det ”nya” Linköpings Stifts- och Landsbibliotek (invigt år 2000) efter det att det gamla biblioteket brann ner till grunden i en anlagd brand 1996. Mikael har också konserverat bl.a Bibeln och kulturutredningen i förslutna kapslar med olivolja.

En annan viktig del och utgångspunkt i Mikael Lundbergs konstnärskap är han själv, det egna jaget. Man kan kalla det självporträtt. Det är inte självporträtt i klassisk mening men alla dessa verk utgår från hans person. Det kan vara mått, volym eller som i Lifeline där porträttet utgörs av de osynliga spår vi lämnar efter oss. Under ett och ett halvt år bar Mikael en GPS-sändare på sig som registrerade hans position var tionde sekund. All information sparades och har komprimerats till en 80 minuter lång dvd där Mikael gestaltas av en röd prick och alla hans rörelser lämnar efter sig ett svart streck. Ett annat exempel, den obönhörligt nedräknande Lifetimer som i digitala siffror, ned till tusendelars hastighet, räknar ned Mikaels statistiskt sett återstående livstid. Efter ett omfattande samarbete med Statistiska centralbyrån kunde data tas fram om hur gammal Mikael, statistiskt sett, kommer att bli. Sedan klockan började räkna ned har den första siffran bytts från en etta till en nolla. Inför Lifetimer ställs vi nog alla inför många tankar och funderingar kring oss själva, vårt omgivande samhälle och våra egna liv.

Mikael Lundbergs konst får mig att fundera kring hur vi lever, hur jag lever. Mitt första möte med Mikael och hans konst var under en utställning i Skövde Konstmuseum 2005. För mig blev mötet med verket ”De 23” en ingång i Mikaels Lundbergs tankevärld och arbetsprocess och ofta tar jag det som exempel på hans konst och hur han realiserar en idé. De 23 består av 2 uppsättningar av 23 heliga skrifter, från olika religioner. Som så ofta har verket vuxit fram i samarbete med någon eller några inom ämnet kunniga personer, i detta fall religionsvetare. Det resulterade i en lista på 23 heliga skrifter som sedan Mikael köpte in i två exemplar. Det ena exemplaret har bevarats för den intresserade att läsa. Det andra exemplaret av var och en av de 23 heliga skrifterna lät Mikael Lessebo handpappersbruk mala ner och binda ihop till 23 nya böcker. De är inte bara väldigt vackra. De innehåller, var och en av dem, fragment från alla 23 skrifterna. För mig betyder ”De 23” att även om de heliga skrifterna och olika religioner skiljer sig åt i många aspekter, handlar det till syvende och sist, oavsett trosinriktning, om att vara en god människa och handla mot andra så som man själv vill bli behandlad.

Jag, och jag tror, många med mig, blir berörda av Mikael Lundbergs konstnärskap. Och jag tror att vi behöver bli berörda och lite omtumlade av olika idéer och uttryck inom konsten. Vi behöver inte hålla med eller tycka om allt vi ser. Det gäller för det mesta i livet, men vi behöver få ta del av andra människor och deras liv, vänner, medmänniskor, obekanta, alla. Vi behöver den tid till eftertanke och de möjligheter till reflektioner över livet och varandet som Mikael Lundbergs konstnärskap ställer oss inför. Det är det som är så spännande och utmanande och berörande på samma gång.

Tomas Järliden
Chef på Bror Hjorths Hus 2013

© Mikael Lundberg