The texts, Hötorget in Stockholm, 1998
Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a list of the texts |

Aischylos

  Orestien
Aquino, Thomas   Summa theologica
Aristoteles   Om själen
Aristoteles   Om diktkonsten
Augustinius   Bekännelser
Augustinius   Gudsstaten
Austen, Jane   Stolthet och fördom
Balzac, de Honoré   Förlorade illusioner
Beauvoir, de Simone   Det andra könet
    Bibeln
Cervantes Saavedra, Miguel de   Don Quijote
Copernicus, Nicolaus   Om himlakropparnas kretsrörelser
Dante, Alighieri   Den gudomliga komedin
Darwin, Charles   Om arternas uppkomst
Defoe, Daniel   Robinson Crusoe
Descartes, René   Om metoden
Diderot, Denis   Encyklopedien
Dostojevskij, Fjodor   Brott och straff
Einstein, Albert   Relativitetsteorin
Euripides   Medea
FN:s   De mänskliga rättigheterna
Flaubert, Gustave   Madame Bovary
Fleming, Alexander   Penecillinets upptäckt och beskrivning
Frank, Anne   Dagbok
    Franska revolutionens konstituerande nationalförsamlings-
deklaration om de mänskliga rättigheterna av år 1791
Freud, Sigmund   Drömtydning
Galilei, Galileo   Dialog om de två världssystemen
Goethe, Johann Wolfgang von   Faust
Goethe, Johann Wolfgang von   Werthers lidanden
Hegel, George W. F.   Andens fenomenologi
Heidegger, Martin   Varat och tiden
Hesse, Herman   Siddhartha
Hitler, Adolf   Mein kampf
Homeros   Iliaden
Homeros   Odysseén
I ching   Förvandlingarnas bok
Joyce, James   Ulysses
Jung, Carl Gustav   Jaget och det omedvetna
Kafka, Franz   Processen
Kant, Immanuel   Kritik mot det rena förnuftet
Kierkegaard, Sören   Begreppet ångest
    Koranen
Lagerlöf, Selma   Nils Holgerssons underbara resa
Lindgren, Astrid   Pippi Långstrump
Linné, Carl von   Systema naturae
Luther, Martin   Lilla katekesen
Machiavelli, Niccolò   Fursten
    Mahabharata
Tse-Tung, Mao   Maos lilla röda
Marx, Karl   Kapitalet
Marx, Karl – Engels, Friedrich   Kommunistiska manifestet
Mill, John Stuart   Om friheten
Newton, Isaac   Naturvetenskapens matematiska principer
Nietzsche, Friedrich   Så talade Zarathustra
Platon   Staten
Proust, Marcel   På spaning efter den tid som flytt
Rousseau, Jean-Jacques   Émile
Sartre, Jean-Paul   Varat eller intet
Shakespeare, William   Hamlet
Shakespeare, William   Romeo och Julia
Smith, Adam   Om nationers välstånd
Sophokles   Konung Oidipus
Spinoza, Baruch   Etik
Stowe, Harriet Beecher   Onkel Toms stuga
Strindberg, August   Ett drömspel
Tolstoj, Leo   Krig och fred
    Tusen och en natt
    The declaration of indepence. The constitution of the USA.
Undseth, Sigrid   Kristin Lavransdatter
    Veda skrifterna
Vergilius   Aeneiden
Wittgenstein, Ludvig   Tractatus Logico-philosophicus
Wollstonecraft, Mary   Till försvar för kvinnans rättigheter
Voltaire, Francois-Marie Arouet   Candide
Zola, Emile   Jag anklagar….!
En tom låda för den glömda eller den tillkommande
© Mikael Lundberg