Pax, Minnesmonumentet för veteraner, Sjöhistoriska museet, Stockholm, 2013

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | work description |
© Mikael Lundberg