Pax, Minnesmonumentet för veteraner, Sjöhistoriska museet, Stockholm, 2013

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | work description |

KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV MINNESMONUMENTET FÖR VETERANER VID SJÖHISTORISKA MUSEET I STOCKHOLM, MIKAEL LUNDBERG I SAMARBETE MED HENRIK BRANDT

Skulpturen är associativ, sensuell och reflektiv.
Den bryter av och har integritet.
Den är monumental med mjuka former.
Den har en vag anatomisk hjärtform.
Den är både öppen och sluten.
Den har ett stillsamt varmt rödaktigt pulserande ljus.


SKISS BESKRIVNING

Skulpturen ska ge en visuell komplexitet, upplevas muskulös och samtidigt skör.
Fungera såväl på sommarhalvåret som i vintermörkret.

Den är monumental och högblank, placerad bland träden där skulpturen
sommarhalvåret speglar lövverk och ljus. Vintertid får den en kargare utstrålning
men med ett inre varmt ljus som gör den synlig i mörkret på avstånd.

Materialet är högblank polerad stål perforerat med 30%, 2 mm diam hål. Stålet
reflekterar ljus och har en speglande yta där man i fasetterna ser fragment av
platsen och aktiviteterna, träden och himlen.

Den blanka reflekterande oregelbundenheten, kommer beroende av ljus och
optiska effekter att ständigt få nya former och ge en organisk känsla. Det uppstår
en stark moaré effekt då man ser två perforerade ytor framför varandra.


LJUS

Skulpturen är ljussatt inifrån och är interaktiv. Den har ett stilla pulserande
rödaktigt sken.

Beroende av de naturliga ljusförhållandena och skulpturens inre ljus så går
skulpturen från helt sluten, till transparent med ett öppet och lätt intryck.

Ljuset styrs av en ljussensor, och tänds när det mörknar. Ljuset kommer vintertid
att tydligt ljussätta de nakna trädstammarna intill.


PLACERING

Platsen är vald med utgångspunkten att människor som besöker monumentet
ska kunna få integritet och en stark rumskänsla med avskildhet.

Skulpturen är placerad i träddungen strax väster om festplatsen framför
Sjöhistoriska museet på en gammal husgrund tillsammans med en träddunge,
skyddad av träden och i samspråk med dem.


ÖVRIGT

Den går ej att klättra på
Lätt att sanera
Tålig mot fysiskt våld
Stabil konstruktion
Tål tid, väder och vind


Eld - Liv - Fyr - Längtan - Trygghet - Lätthet - Transparens - Vakt - Hjärtpuls - Ljus - Styrka

© Mikael Lundberg